Sommarsolstånd/Summer solstice and World Peace and Prayer day...

 


 

In English further down..

Varje år under sommarsolståndet sker World Peace and Prayer day som uppmanar människor från alla trosuppfattningar och alla nationer att be för planeten.
Enligt kulturer runt om i världen anses sommarsolståndet vara en kraftfull tid att be.

Jag har varit på olika platser i världen där de inte har samma tillgång på vatten som vi har här i Sverige och känner att det är viktigt att bevara naturen intakt så mycket som mäjligt av det som finns kvar.

Och jag vet vilken inverkan böner har och ju fler desto bättre.

Jag har deltagit 21 år nu med böner, vatten-eldceremonier och trumning och i kväll sker det kl 19.00 svensk tid.

Om det finns någon som vill delta här med mig här på plats eller på avstånd är du varmt välkommen att kontakta mig och berätta på info.bokning@theoakleaf.se senast kl. 17.00 om du har en trumma eller något annat instrument ta med den eller använd den var du än befinner dig i världen och om du kommer hit ta med dig kaffe eller te.

Jag älskar att göra detta och kunskapen om det är människor över hela världen som vi kan ansluta till på distans gör det starkare.

År 1996 började chef Arvol Looking Horse genomföra den årliga världsfred- och bönedagen under sommarsolståndet och den här dagen samlas indianer och andra kulturer på heliga platser runt om i världen för att be inklusive kyrkor, moskéer, synagogor, tempel och andra bönplatser.

In English:

Every year during the summer solstice, World Peace and Prayer Day takes place, urging people from all faiths and all nations to pray for the planet. According to cultures around the world, the summer solstice is considered a powerful time to pray. 

I have been to different places in the world where they do not have the same access to water as we have here in Sweden and feel that it is important to preserve nature intact as much as possible of what is left.

And I know the impact of prayers and the more the better.

I have participated for 21 years now with prayers, water-fire ceremonies and drumming and tonight it takes place at 19.00 Swedish time. 

If there is anyone who wants to participate here with me here on site or at a distance, you are warmly welcome to contact me and tell me at info.bokning@theoakleaf.se no later than 17.00 if you have a drum or other instrument bring it or use it wherever you are in the world and if you come here bring coffee or tea. 

I love doing this and the knowledge that there are people all over the world that we can connect with at a distance makes it stronger. 

In 1996, Chief Arvol Looking Horse began conducting the annual World Peace and Prayer Day during the summer solstice, and on this day, Indians and other cultures gather in sacred sites around the world to pray including churches, mosques, synagogues, temples and other places of worship.

 Med ljus och kärlek/With light and love

 Ellinor IsaDeRoss Eklöf 

 

 

This is my website;

www.theoakleaf.se

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hur tänkte du nu lilla snigel?/How did you think now little snail?

I am buzzzzyyy.....

Är du som jag, tar tecken som vi ser, på allvar./Are you like me, take the signs that we see, seriously.